Zadzwoń do nas: 664-169-296

bg1

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Cele i zakres

1.1.Niniejszy dokument określa: cele, zasady oraz podejmowane działania związane z ochroną danych osobowych stosowane przez IMMER Leszek Lisicki, ul. Szwoleżerów 7, 00-464 Warszawa, NIP: 525-190-03-01, zasady korzystania z serwisów internetowych.

1.2. Korzystając z serwisów internetowych akceptuje Pan/Pani warunki niniejszej Polityki Prywatności.

2. Zastrzeżenia prawne

2.1. Właścicielem serwisów internetowych jest IMMER Leszek Lisicki. Wszelkie prawa zastrzeżone. Prawa do używania, kopiowania i rozpowszechniania wszystkich danych dostępnych w serwisie podlegają w szczególności przepisom Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.).

2.2. Dane i informacje publikowane w naszych serwisach internetowych mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego ani przepisów o obrocie papierami wartościowymi.

2.3. Dane publikowane ww. serwisach internetowych mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego ani przepisów o obrocie papierami wartościowymi.

3. Przetwarzanie danych osobowych

3.1. Wszelkie pozyskiwane dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. Rozporządzenie RODO)

3.2. Administratorem Państwa danych jest Leszek Lisicki.

3.3. Podstawa prawna przetwarzana Pana/Pani danych osobowych jest uzależniona od celu i zakresu przetwarzania, tj. zachodzi jeden lub więcej z poniższych warunków:

osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie Osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych osobowych;
przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych osobowych.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych ma charakter dobrowolny. Konsekwencją niepodania danych może być w zależności od sytuacji np. brak możliwości świadczenia określonych usług.

3.4. Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane przez ww. Administratorów Danych Osobowych oraz inne podmioty, z którymi Administrator Danych Osobowych podpisał odpowiednie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

3.5. Przetwarzanie obejmuje zakres danych osobowych zawartych w udzielonej przez Pana/Panią zgodzie na przetwarzanie danych osobowych. Pana/Pani dane osobowe są pozyskiwane m.in. poprzez:

formularz kontaktowy wypełniany online – gromadzone informacje służą w szczególności do informowania zainteresowanych osób o ofercie
zawarte z Panem/Panią umowy – gromadzone informacje służą realizacji tychże umów;
dane o ruchu sieciowym oraz statystyki dotyczące częstości odwiedzin serwisów internetowych;
cookies.

3.6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza ww. przepisy, Osoba której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (www.giodo.gov.pl).

Realizacja powyższych uprawnień wynika z przepisów prawa, może też wymagać pozyskania Administratora Danych Osobowych od Pana/Pani dodatkowych informacji w celu weryfikacji tożsamości.

3.7. Okres przetwarzania danych osobowych jest każdorazowo uzależniony od celu oraz zakresu przetwarzania. Zasadniczo w przypadku realizacji umów do momentu wygaśnięcia praw i obowiązków wynikających z danej umowy, w przypadku marketingu bezpośredniego do momentu wniesienia sprzeciwu o zaprzestaniu przetwarzania, w przypadku wykonania ciążących na administratorze danych osobowych obowiązków prawnych do momentu wygaśnięcia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

3.8. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające dane w imieniu administratora danych osobowych, upoważnione organy administracji publicznej, podmioty doręczające korespondencję i przesyłki.

3.9. W sprawie uzyskania informacji odnośnie przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z administratorem danych osobowych: immer@wp.pl

Wszystkie prawa zastrzeżone © Dobry-parkieciarz.pl Realizacja: Damtox & Pozycjonowanie
Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w polityce prywatności. Rozumiem i akceptuję